• poradnictwo w zakresie wskazania odpowiednich programów pomocowych w odniesieniu do potrzeb przedsiębiorstwa;
  • przygotowanie wstępnej, merytorycznej oceny przedsięwzięcia pod kątem szans na otrzymanie dofinansowania;
  • sporządzanie wniosków o dofinansowanie;
  • pomoc w zebraniu dokumentacji wskazanej jako załączniki do wniosku;
  • zarządzanie projektem na etapie realizacji;
  • pomoc w przygotowaniu beneficjenta do ewentualnej kontroli;
  • sporządzanie wniosków o płatność, w tym wniosku końcowego.